دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۰
بهمن

 زندگانی به این درد می خورد

 که انسان به دو کار مشغول گردد

 اول :  ریاضی بخواند

 دوم :  ریاضی درس بدهد


               9               
 

  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۰
بهمن

            

             18           


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۰
بهمن

**** وای خاک بر سرم، مردم چی میگن؟ ****  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۰
بهمن

 

تاریخچه ی تقلب از جایی شروع می شود که "حسن کچل" برای نخستین بار به مکتب رفت.

از بد ماجرا، همان روز امتحان ماهانه ی کودکان مکتب بود؛ لیک حسن کچل از روی تنبلی چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نکته ای بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذکر دشت کند .

این بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد. البته این تقلب با روشهای بسیار ابتدایی (در مقابل ترفند های کنونی ) صورت گرفت. بدین ترتیب که حسن با کلی زور زدن خود را به بالای ورقه ی همزاد رسانید و خیلی راحت مطالب را کش رفت. از آن به بعد تقلب دوران طلایی خود را آغاز کرد .  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۸
بهمن
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۶
بهمن

چــــــــرا درس می خونیم؟


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۱
بهمن

 فرمول عشق در ریاضی کشف شد.... 

 
  
 

                                      
 

  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۱
بهمن

بی شک همیشه انتقاد و به نقد کشیده شدن و گفتن ضعف ها ( جدا از غرض ورزی ) و گفتن محاسن ( جدا از چاپلوسی ) باعث پیشرفت خواهد شد...!

در روزگاری که امکانات این چنینی نبود، در پایان سال به درخواست خودم یا خود بچه ها نظراتی برام می نوشتند که چندتایی را در بخش نوشته های دانش آموزان می بینید...

در این جا از اونایی که من افتخار اون رو داشتم در خدمت اونا باشم، می خوام که منو نقد کنند و بخاطر این ازشون ممنون خواهم شد...!


          

  • نعمت الله ابراهیم زاده