دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۵
آذر

 سال تحصیلی 93 - 1392


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


دبستان غیرانتفاعی پیام دانش


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۷
آذر

سال تحصیلی 92 - 1391


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۳
آذر

سال تحصیلی 91 - 1390


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

مدرسه ی فرهنگ

  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۹
آذر

سال تحصیلی 90 - 1389


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

مدرسه ی فرهنگ


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۷
آذر

سال تحصیلی 89 - 1388


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

مدرسه ی  فرهنگ


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۲
آذر

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )


سال تحصیلی 88 - 1387  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۱
آذر

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

مدرسه راهنمایی 17 شهریور

سال تحصیلی 87 - 1386
  • نعمت الله ابراهیم زاده