دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۸
دی

        جشن اهدای جوایز
       به دانش آموزان ممتاز

 مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده
                بهمن 1382


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۵
دی

اردوی دانش آموزی

مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

به گرگان

اردیبهشت 83


  • نعمت الله ابراهیم زاده