دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۳
بهمن
عددی بر عدد دیگر بخش پذیر است که در تقسیم مربوطه ، باقی مانده صفر باشد.
اما روش هایی وجود دارد که بدون عمل تقسیم ، بخش پذیری را بفهمیم.

  • نعمت الله ابراهیم زاده