دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۰
ارديبهشت
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۰
ارديبهشت
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۰
ارديبهشت
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۴
ارديبهشت
چند نمونه از سوالات ورودی به دبیرستان نمونه تهیه کردم که امیدوارم مفید واقع شود  • نعمت الله ابراهیم زاده