دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۹
اسفند

از معلم،دانش آموز و بالاخره از ریــــاضــی            • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۸
اسفند

                        

                  6                  


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۰۱
اسفند


 

   طـنــــــــــــــــز  با طعم ریـــاضــــــــی

 

          


              30               

 

  • نعمت الله ابراهیم زاده