دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

۱۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۰
آبان

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

سال تحصیلی 86 - 1385
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۹
آبان

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه غیرانتفاعی بشارت
مدرسه غیرانتفاعی فردوسی

سال تحصیلی 85 - 1384
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۸
آبان

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

سال تحصیلی 84 - 1383  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۷
آبان

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

سال تحصیلی 83 - 1382


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۶
آبان

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه دخترانه ی آیت ا...  کاشانی

سال تحصیلی 82 - 1381


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۴
آبان

مدرسه راهنمایی شبانه روزی حاج حیدری بایجان ( لاریجان )

دیـــــالمــــه کلپاشا ( غیرموظفی )

زینبیه ی دینــــــان ( جبــــرانی )

سال تحصیلی 81 - 1380


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۳
آبان

سال تحصیلی  79 - 1378


مدرسه راهنمایی حاج حیدری بایجان


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۲۲
آبان

سال تحصیلی  79 - 1378


مدرسه راهنمایی حاج حیدری بایجان
  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۹
آبان

سال تحصیلی  78 - 1377


مدرسه راهنمایی حسین اسلامی نوسر


مدرسه راهنمایی شهید دستغیب هفت تن


  • نعمت الله ابراهیم زاده
۱۶
آبان

سال تحصیلی  77 - 1376


مدرسه راهنمایی حسین اسلامی نوسر


مدرسه راهنمایی شهید دستغیب هفت تن


  • نعمت الله ابراهیم زاده