دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 5 )

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۲، ۰۹:۲۸ ب.ظ

سال تحصیلی  79 - 1378


مدرسه راهنمایی حاج حیدری بایجان


کـــــــلاس اول ( الف )
1)  محســــــــن      آبستـــــــــــــه

2)  هـــــــــــادی     پهلــــــــــوانـی

3)  مهـــــــــــدی     جعفـــــــــــری

4)  رمضــــــــــان     حســــــــن زاده

5)  رضــــــــــــــا      رستـــــــم اولاد

6)  فــاضـــــــــل      سلیمـــانی فرد

7)  رضــــــــــــــا       سلیمـــانی فرد

8)  کــــریـــــــــم      سلیمـــانی اصل

9)  محمــدرضـــا       شعبـــــــــــانـی

10) فـــــرج اللـه       صــــــــالحــــــی

11) احمـــــــــــد       صــــادقیــــــــان

12) حشمت الله       عــــــزیـــــــــزی

13) محمـــدرضا        کـــــــــــــــوهی

14) علیـــــــرضا        لطفــــــــــــــــی

15) بهـــــــــــزاد       لطفـــــــــــــــــی

16) حســـــــــن       لــوطیــــــــــــــج

17) بهنــــــــــام       میــــــــــرزایـــــی

18) محســــــن       نـــــــــــــــــــــوری

کـــــــلاس اول ( ب )
1)  حســــــن     تقـــــــــــــی زاده

2)  مهــرشـاد     خــــــــــادمــــــی

3)  مجیــــــــد     خــــــــــــرمـــــی

4)  حسیـــــن     دلارستــــــــــاقی

5)  هـــــومـن     خـــــــــــاکپـــــــور

6)  قــــاســم     رزانـــــــــــــــــــی

7)  سعیـــــــد     سلیمـــــــانی فرد

8)  علـــــــــی     شعبــــــــــــانـــی

9)  آرمــــــــان     طــا هـــــــــــــری

10) مهــــــران     عــزیــــــــــــــــزی

11) محمـــــــد     قنبــــــــــــــــــری

12) محســـــن    کــــــــــــــوهـــی ( روحش شاد )

13) مهـــــــدی     کـــــــــــــــوهــی

14) اسمــاعیل     محمـــــــــــــــدی

15) رضــــــوان     مظلــــــــــــــــوم

16) کاظــــــــم     نیکــــــــــــــــــزاد

17) علـــــــــی      نیکبـــخــــــــــت

کـــــــلاس دوم ( الف )
1)  محمـدجواد     آخــــــریــــــــــان
2)  مصطفــــی    اسلامی مجاوری
3)  محســــــن     اخــــــلاقـــــــــی
4)  مهـــــــــران    بهــــــــــــــــــرام
5)  امیـــــــــــن    پـــــــــــــــــــرنی
6)  هـــــــــادی    چــــــــــــــراتـــی
7)  رحمــــــــان    حیــــــــــــــــدری
8)  رضــــــــــــا     حجـــــازی دینان
9)  ایمــــــــــان    درویشــــــــــــی
10) نجـــــــــف    روحــــــــی مقدم
11) علـــــــــی    زارع نـــــــانــــدل
12) عــابــــدین    شـــــــاهــــزیدی
13) عبــــــــاس   شــــــــاکــــریان
14) هــــــــادی    صــــــــادقیـــــان
15) اسماعیـــل   کوهستانی سیار
16) نعمت اللــه   محمــــــــودزاده
17) مسعــــــود   میـــــــــــــرزایی
18) ابـــــــــــاذر   نــــــــــــــــــوری
19) داوود             رنجبـــــــــــــــــر

کـــــــلاس دوم ( ب )
1)  یـــــــداللـــه   ابراهیم پور نوسر
2)  جمــــــــــال   بـــــــــــــــــردون
3)  عبـــــــــاس   پنــــــــــــــــاهـی
4)  مصیـــــــب    خشنــــــــــــودی
5)  حـــامـــــــد    جعفـــــــــــــرنژاد
6)  مجتبـــــــی    چکــــــــــــــــاک
7)  حسیــــــــن   چـــوبــــــــــــــک
8)  محســـــــن   حسیـــــــــن زاده
9)  مهــــــــرداد   حسیــــــــــن پور
10) رحمــــــان    خــلیلــــــــــــــی
11) حســـــــن    درویشــــــــــــی
12) احمــدعلی   رجبـــــــــــــــــی
13) رســــــول    سیــــــــــــــــــاه
14) هـــــــادی    غـــــــــــــلامـــی
15) غلامـــرضا    قاسم پور کهرود
16) مهــــــــدی   منیــــــــــــــدری
17) جمــــــــال    مهـــــــرنـــــــژاد
18) کمـــــــــال    میــــــــــرزایــی
19) مرتضـــــی    جعفــــــــــــــری

کـــــــلاس سوم ( الف )
1)  علیـــــــرضـا    تـوحیـــــدی راد
2)  مهــــــــــران    سیــــــــــــــاه
3)  محمـدصادق    سـلیمــــــانی
4)  کـــــــــــریــم   شــــــاهزیــدی
5)  البــــــــــــــرز   غفـــــــــوریــان
6)  ابوالفضــــــل   فضـــــــــــلــی
7)  یحیــــــــــــی   قنبــــــــــــــری
8)  امیــــــــــــــد    کــــــــامــلــــی
9)  عبــــــــــــاس   کــــــــــوهــــی
10) محمــــــــــد    لشــکـــــــــــری
11) حسیـــــــــن   لــوطیـــــــــــــج
12) ابـــــــــــوذر    منیـــــــــــــــدری
13) علــــــــــــی    محمـــــــــــــدی
14) حســــــــــن    یـداللــــــــه زاده
15) هـــــــــــادی    یــــــــــــــزدانی

کـــــــلاس سوم ( ب )
1)  مهـــــــــــــدی      آبــــــــــــــــــــار
2)  نــاصـــــــــــــر      آبــــــــــــــــــــار
3)  محمـــدحسین      آخــــــریـــــــــان
4)  مصطفـــــــــی     ابراهیم پور نوسر
5)  تقـــــــــــــــــی     اکبـــــــــــــــــری
6)  حمیــد رضــــــا      اقبـــــــــــــــــال
7)  زبیـــــــــــــــــر       جعفری شنگلده
8)  رمضــــــــــــان      حسنـــــــــــــــی
9)  رحیــــــــــــــــم     خـــــــــــــرمــــی
10) عطا اللــــــــــه     خیــــــــــــــــــری
11) سجـــــــــــــاد      راهـــــــــــــــدان
12) رمضـــــــــــان       رهگشــــــــــــای
13) هــــــــــــــادی     سلیمـــــانی فرد
14) حمیــــــــــــــد      صـــــــــــــالحـی
15) علـــــــــــــــی      عـــــــزیــــــزپـور
16) نعمت اللـــــــه     گلپــــــــــــــــــور
17) سلمـــــــــــان      مصطفـــــــــایـی • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۳)

 • دوستدار شما...از سوم(ج)
 • سوتی...اشتباه...طنز...یا...
  شما همیشه از ادبیات بچه ها ایراد می گیرین و سعی در این دارید که در سوالاتتون از کلماتی استفاده کنید که...
  [و آنچه "می ماند","خاطره ها"ست...!]
  می ماند...خاطره ها...
  "می ماند"مفرده اما "خاطره ها" جمع
  حالا خوبه ما هم از ادبیات شما ایراد بگیریم?درست است آیا?
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  من ایراد نمی گیرم .... من سعی در رفع ایراد هستم و هیچ وقتم نگفتم سوتی نمیدم و ایراد ندارم
  بی عیب خداست و بس...................
  معمولا با کسی کل کل می کنن که چیزی بارش باشه ............
  برای غیرجاندار میشه فعل مفرد آورد
  بیخیال ................ منو باش با کی دارم بحث می کنم ..........
  اصلا شما استاد.....
 • همون دوستداره...
 • من از آقای مهدوی می پرسم...اگه حق با من بود...(طماع نیستم)پنج نمره رو مستمر.قبوووول?باشههههههه?

  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 • عرفان اقوامی
 • سلام بر آقای ابراهیم زاده عزیز 
  رفته بودین اردو؟ آخه عکسی که گذاشتین تو امامزاده عبدا... هستش.....
  :)
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  آره ...................... حدود 20 سال پیش و برای بچه های اون منطقه ی محروم ..... جای خوبی بود
  تازه جنگل و دریا هم رفتیم
  شمارو که بعد 20 سال می برن فقط اردوگاه کرسنگ؟!..........خخخخخخخخخ

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی