دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم ... ( قسمت 20 )

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷ ب.ظ
 سال تحصیلی  94 - 1393

  مدرسه استعداد های درخشان ( تیزهوشان )

 مدرسه راهنمایی شـــــــــاهــد

  مدرسه غیردولتی آفـــــــرینـش

  دبستان غیر دولتی  فروغ دانش

   کلاس هفتم الف - تیزهوشان


  1) مهـــــــدی   آقاجــــــــــان زاده


  2) فاضـــــــل   ابراهیمــــــــــــــی


  3) امیرمحمــد  اسکیـــــــــــــــــان


  4) نیمــــــــــا   اکبــــــــــــــــــــری


  5) کیــــــارش  پــرتــــــــــــــــــوی


  6) سعیــــــــد  تیمـــــــــــــــــوریان


  7) علِــــــــــی  جعفـــــــــــــــــری


  8) مرتضـــــی   حسینـــــــــــــــی


  9) مبیــــــــــن   خـــــــــــــــرمانی


 10) حسیــــــن   رضــــــــــــــــایی


11) علیرضــــــا    رنجبـــــــــــــــــــر


12) آرمیـــــــــن   صــداقت نیــــــــــا


13) مرتضــــــی  علایی نـــــــــــژاد


14) امیرعلــــی    علی نـــــــــــــژاد


15) مهــــــــرداد   غضنفری کفشگر


16) امیرمهـــدی    غــــــــــــــــلامی


17) امیرحســـن     فتــــــــوحـــــــی


18) محــــــــراب     قنبـــــــــــــــــری


19) امیرهـــــادی    لطیفـــــــــــــــی


20) حسیــــــــــن    مجیـــــــــــــــدی


21) آرویـــــــــــــن    مصــــــــــــــــلح


22) محمــــــــــــد     مهـــــــــــــاجری


23) امیرحســــــن     مهـــــــــــــــدوی


24) آرش                  نصیـــــــــــــــــری


25) احمــــــــــــــد     وهاب نیـــــــــــــا


   کلاس هفتم ب - تیزهوشان


  1)  احمدرضـــــــا    ابراهیـــــــــــم زاده


  2)  حسیــــــــــن    احمــــــــــــــدی پور


  3)  امیرحسیــــن    اکبــــــــــــــــــرزاده


  4)  امیرحسیـــــن     بــــــــــــــزرگ زاده


  5)  محمدرضـــــــا     تــــوکلــــــــــــــــی


  6)  جـــــــــــــــلال   جبــــــــــــــــــــاری


  7)  سینـــــــــــــــا    جعفــــــــــــــــــری


   8)  امیرمهـــــــدی    چاکرالحسینـــــــی


  9)  امیرمحمــــــــد     حیــــــــــــــــــدری


  10)  محمــــــــــــد     رضـــــــــــــــــایی


  11)  سهیــــــــــــل     سبزی کـــــــــــار


  12)  مهـــــــــــــراد     شعبان پـــــــــــور


  13)  نیمــــــــــــــــا     طــالبـــــــــــــــــی


  14)  رضــــــــــــــــا     علایـــــــــــــــــــی


  15)  محمــــــــــــــد    علیــــــــــــــــــزاده


  16)  محمدحسیـــن    غلامرضــــــــــازاده


  17)  امیرحسیــــــن    فتـــوحــــــــــــــــی


  18)  نیمـــــــــــــــــا     فضـــــــــــــــــــلی


  19)  علـــــــــــــــی     کاظــــــــم پـــــــور


  20)  سپهــــــــــــــر    مــــــــراد نــــــــژاد


  21) سبحـــــــــــــان   مقیمـــــــــــــــــــی


  22)  امیرحسیـــــــن   مهــــــــــــــــــــدوی


  23)  علیرضــــــــــــا    مهـــــــــــــــــــربــان


  24)  پـــــوریـــــــــــا    نصـیــــــــــــــــــــری   کلاس هفتم 2   - شـــاهد


  1)   حســــــــــام     ابراهیمــــــــــــی


  2)   محمدامیــــن    ازقنـــــــــــــــــدی


  3)   حمیدرضــــــا    اسماعیــــــــــــلی


  4)   علـــــــــــــی    اسماعیلــــــــــــی


  5)   محــــــــــراب    امــــــــــــــــــدادی


  6)  علیرضـــــــــــا     بهپـــــــــــــــــــــور


  7)   حجــــــت الله     پاتینـــــــــــــــــــی


  8)   امیررضـــــــــا     پیل تـــــــــــــــــــن


  9)   امیرحسیــــن    جعفــــــــــــــــــــری


 10) محســــــــــن    حســـــــــــــــن زاده


 11) امیرحسیـــــن    حسینـــــــــــــــــــی


 12) رضـــــــــــــــا     حیــــــــــــــــــــــدری


 13) مهــــــــــــدی    درویشــــــــــــــــــــی


 14) دانیــــــــــــال    دریابـــــــــــــــــــــاری


 15) محمدامیــــــن   رحمـــــــــــــــــــــــانی


 16) مهـــــــــــــران   رمضــــــــــــــــــــــانی


 17) امیرحسیــــــن   زارع


 18) رامتیـــــــــــــن   شاکـــــــــــــــــــــری


 19) آرش                   صــالحـــــــــــــــــی


 20) امیـــــــــــــــن    علی تبــــــــــــــــــار


 21) امیرمحمـــــــد     فـــــــــــــــــــــــلاح


 22) سـیـــــــــاوش     کاردگـــــــــــــــــــر


 23) دانیــــــــــــال      محمـــــــــــــــــــدی


 24) حســــــــــــن     مرتضــــــــــــــــــــوی


 25) صـــــــــــــائــم    نجفـــــــــــــــــــــــی


 26) محســــــــــــن     نعمتـــــــــــــــــــــی

 27) یونـــــــــــــــس    وحیدیــــــــــــــــــان

 28) ابوالفضــــــــــل    یــدالهــــــــــــــــــی   کلاس 104    - آفرینــش


  1)   امیـــــــــن     آذرگشســــــــب


  2)   کیـــــــــان    امینــــــــــــــــــی


  3)   علــــــــی    باقـــــــــــــــــــری


  4)   مهرشــاد    باقــــــــــــــــــــری


  5)   ابوالفضـل    بــرزگــــــــــــــــــر


  6)   علــــــــی    بصیــــــــــــــــــری


  7)   شاهـــــرخ   ثقفــــــــــــــــــــی


  8)   پارســـــــا    ذبیــــــــــــــح زاده


  9)   پارســـــــا   رضــــــــــــاییـــــان


 10) مهــــــــراد   رمضـــــــــــــــــانی


 11) امیرحسین    ســـــــــــــــــاروی


 12) دایـــــــــــا     سیفـــــــــــــــــی


 13) ایلیــــــــــا    صلواتــــــــــــــــــی


 14) امیرعلـــی    طهماسبـــــــــــــی


 15) ایلیــــــــــا    فرامرزپـــــــــــــــور


 16) بهــــــــزاد    قـــاسمـــــــــــــــی


 17) علـــــــــی    قبــــــــــــــــــــادی


 18) توانـــــــــا    گشتاسبــــــــــــــی


 19) امیرعلـــی   نیــــــــــــــــــک زاد


 20) امیرحسین   هــــــــــــــادی زاده


 21) امیرمحمــد   هــــــــــــــادی زاده


 22) حســــــام    یدالله تبــــــــــــــــار


23) ایمـــــــــان   یعقـــــــــــــــــــوبی   کلاس ششم ب    - فــروغ دانش


  1)     کلاس ششم  ج    - فــروغ دانش


  1)

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱۲)

سلام استاد عزیزم
پس کی  اسم دانش اموزای عزیزتون رو میذارید؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
ســــــــــــــــــــــلام

به وقتش میزارم ....

 • کیارش پرتوى
 • اجازه سلام.نمره ریاضیم خوب بود؟
  هر موقع امتحان أولى میبینید حالم بد میشه.
  امیدوارم جبران کرده باشم...و یه جایى هم تو دل شما وا کرده باشم!
  قافیه وداست ولى زیادى وزن داشت!
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز ...... شما از اول جا داشتی

  همه دانش آموزام تو دلم جا دارن ....... البته بعضیا بعدا به دلایلی میرن بیرون 
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر عزیز 

  اجازه کی اینارو پرمیکنین؟
  پاسخ:
  سلام ....... بعد از پایان سال تحصیلی
  salam haletoon chetore migam in emtehan hajm sakhte
  از ششم(ج) بیش تر راضی هستید یا ششم(ب)  


  افرینش شیره خخخخخخخخ
  سلام دبیر!
  چه دورانی داشتیم!
  یادش یخیر...

  سلام سال تحصیلی تمام شد
  پاسخ:
  به سلامتی........

  و از دست منم راحت شدین دیگه
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر واقعاٌ دارین میرید؟من دارم شوکه میشم ی دفعه ی نظرتون برگشت؟ دبیر من دلم نمیخواد سما برید.اون زمانی که گفتم نرید(فکر میکنم آذر پارسال بود)شما گتین وقت زیاده .ولی حالا چی وقتی نیست تورو خدا نرید از نوسن اسم ها سریع متوجه شدم اسم یکیو ننوشتین کاملاً هم درک میکنم چرا اسم اون شخص رو ننوشتید.ولی دبیر آخه کل بچه های مدرسه(به جز دو-سه نفر)منتظر شمان حیف نیست بخاطر که این جا هم ننوشتید اسمشو برید از مدرسه؟!دبیر بازم خواهش میکنم لطفا نرید از مدرسمون.لطفاً
 • شاعر بیکار
 • وای دارم الزایمر می گیرم کلاس ما چند ننفره بود هفتم ب


  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخخ

 • علیرضا عرفانیان
 • سلام به درجه یک ترین معلم دنیا
  امید وارم هرجا هستید موفق و شاد باشید
  میخواستم یه سوال کوچولو بپرسم 
  در کلاس تابستونه که کلاس آقای اکبری بودم ایشون گفتن ک پایه نهم رو قبول نمیکنن
  و گفتن که شما و آقای شاکری معلم های ریاضی نهم هستید
  این درسته؟
  پاسخ:
  سلا بر علیرضای عزیز

  ممنونم و خیلی لطف داری

  کمی صبر کن میفهمی راست گفته یا نه..... هههههه
 • رادبن مصدق
 • لطفا سال تحصیلی جدید را بذارید..............
  پاسخ:
  سلام بر رادین عزیز

  چشم ..... به وقتش میزارم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی